ISSN 1810-309X

Июнь 2016 года №6

Загрузить номер одним файлом

Георге КОСТАКИ, Лидия БОРШЕВСКАЯ
Противодействие пыткам в Республике Молдова и построение правового государства

Rita MUNTEANU
consecințele nihilismului juridic la etapa actuală de dezvoltare a societății contemporane

Andrei PÂNTEA
bănuiala rezonabilă prin prisma prevederilor convenţiei europene pentru drepturile omului privind libertatea şi siguranţa persoanei

Constantin NEGRILĂ
dreptul fundamental la muncă: garanţii, responsabilităţi, obligaţii şi consecinţe. Discriminarea – factor determinant în analiza dreptului la muncă, comportamentul factorilor implicaţi privind devianţa şi urmările datorate factorilor psihosociali

Vladislav SCHIBIN
Problematica incriminării penale a faptelor de preluare forţată a întreprinderii

Lilia PÎSLARU
Manipulările genetice prin prisma reglementărilor juridice

И. АРСЕНИ, Б. СОСНА
Особенности судебной практики европейского суда по правам человека при рассмотрении дел, связанных с лишением родительских прав

К. СОЛТАН, И. ТАБАН
Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный органами публичной власти

А.СОСНА, В. ЗДОРОВ
О необходимости реформирования системы принудительного исполнения

Gheorghe Sorin SLABU
Clasificarea sistemelor de soluționare a litigiilor ce decurg din contracte de muncă sportive

Andrei SMOCHINĂ, Alexandru ROŞCA
Recenzie la studiul „Sînt un simplu cetăţean & Prin ştiinţă şi credinţă spre adevăr” (Chişinău, „Tipografia Centrală”, 2015, 964 p.) Autor: Mihai CORJ, doctor în drept, conferenţiar universitar, preşedinte al AO Institutul de Creaţie Legislativă „Lex Scripta”

Copyright © 1990-2019. Правовой журнал «Legea si Viata».

Яндекс.Метрика