ISSN 1810-309X

Январь 2018 года №1

Загрузить номер одним файлом

Ina BOSTAN
Problematica sancțiunii juridice în concepția marilor gânditori raționaliști

Lilia GULCA
Impunerea fiscală a bunurilor și serviciilor cu taxă pe valoare adăugată

Elena MANȚUC
Evenimente juridice și eficientizarea activității de aplicare a dreptului

Alexandru CICALA, Igor SOROCEANU
Migrația - factor de destabilizare a securității naționale

Sergiu BODLEV
Răspunderea patrimonială a autorităților vamale

Евгений КИМ, Евгений КИСЕЛЁВ
Некоторые аспекты создания конституционно-правого механизма защиты несовершеннолетнего потерпевшего от преступных посягательств на Дальнем востоке Российской Федерации

Евгения АВЕРЬЯНОВА
Формирование и развитие законодательства Украины о лицензировании хозяйственной деятельности

Оксана КНИГИНИЦКАЯ
Женщины в составе украинских сечевых стрельцов: теоретико-исторические аспекты

Виктор НАЛУЦИШИН
Онтологические предпосылки социального порядка: философско-правовое измерение

Criterii pentru publicarea articolelor în revista „Legea și viața”

Copyright © 1990-2019. Правовой журнал «Legea si Viata».

Яндекс.Метрика