ISSN 1810-309X

Март 2016 года №3

Загрузить номер одним файлом

V. CĂRARE
Data actului oficial

V. PUȘCAȘ, V. KUCIUK
inițiativa populară de revizuire a constituției are suport legal și constituțional

Б. СОСНА, А. СОСНА, Ю. ЗДОРОВ
Исполнение обязательств и ответственность за неисполнение обязательств

Н. СЛУТУ, Р. ЦУРКАН
Способы обеспечения исполнения обязательств и ответственность за неисполнение обязательств

Т. КАПША
Коллективные соглашения – важное средство защиты трудовых прав и законных интересов работников в условиях кризисных явлений

Н. КРИСТЕВА
профессионализм местных выборных лиц как залог эффективной деятельности местной власти

A. CUCULESCU
democrația – principiu intrinsec instituirii organelor puterii în stat

V. ENICOV
securitatea juridică – element al securităţii persoanei în statul de drept

V. SÎRGHII
Procedura de declarare a valorii în vamă la mărfurile importate şi actele de procedură vamală

Gh. COSTACHI , P. ȚURCANU
Recenzie la studiul „Sînt un simplu cetățean & Prin știință și credință spre adevăr”, Chişinău, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Institutul de Creație Legislativă „Lex Scriptaˮ, 2015, 964 p. Autor: Mihai Corj, doctor în drept, conferențiar universitar, decan al Facultății de Drept a Institutului Nistrean de Economie și Drept, președinte al Institutului de Creație Legislativă „Lex Scriptaˮ

Copyright © 1990-2019. Правовой журнал «Legea si Viata».

Яндекс.Метрика