ISSN 1810-309X

Апрель 2019 года №4\1

Загрузить номер одним файлом

Aliona CEBANU, Ghenadie GROSU
Teoria și metodologia expertizei judiciare în domeniul evaluării bunurilor imobile

Anna KHOKH, Vyacheslav ZVYAGINTSEV
Using molecular near infrared spectroscopyin investigation of offences connected with illegal forestry activity

Anatolie LÂSÂI
Expertizarea proceselor tehnologice – unul din obiectivele de perspectivă ale laboratorului EJIT al CNEJ MJ RM

Iulian Virgil CALOTA
Importanța și beneficiile adoptării unui sistem de management al calității și a participării la scheme de încercări de competență

Tatiana CECHIN
Obiectul de studiu al expertizei merceologice. factorii ce influenţează la stabilirea preţului unui produs. Metodica tip aplicată la cercetarea produselor industriei uşoare de larg consum şi a produselor alimentare şi agroalimentare

Vasile GURIN
Aspecte metodologice în expertiza judiciar-contabilă. sarcinile, obiectivele și metodele de cercetari aplicate la efectuarea expertizei contabile

Efim OBREJA
Identificarea și diferențierea materialelor documentelor și a scrisului cu ajutorul comparatorului video spectral

Olga CATARAGA, Piotr PETCOVICI
Expertiza judiciară. erori în percepția conceptuală și aplicativă

Sorin ALĂMOREANU
Observaţii asupra unei metode de identificare a imprimantelor

Lidia RUSANOVSCHI
Particularitățile efectuării expertizelor judiciar-contabile. Obiectivele expertizei contabile și problemele existente aferente obiectelor cercetate în cadrul efectuării expertizei judiciar-contabile

Aliona CEBANU, Ghenadie GROSU
Teoria și metodologia expertizei judiciare în domeniul evaluării bunurilor imobile

Tomasz MOLL
Proficient on the background of selected provisions of the code of civil procedure

В.В. КОНТИМИРОВА
Об этапе работы Донецкого научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины

Л.Н. ГРИШЕНКОВА, Г.В. ЖУК.
Обтурационная механическая асфиксия у детей в Минске в 2013-2017 гг.

А.С. ЖМАКОВА, О.В. СЕРЕДА
К вопросу об участии экспертов психологов в проведении комплексных экспертиз устных или письменных текстов в Республике Беларусь

Д.В. ЖОЛУД УД ЕВА, О.А. САСИН, А.Г. ЖОЛУДЕВ
К вопросу об обновлении данных идентификационной значимости частных признаков почерка

О.О. МЕШКОВ, И.Р. ШИНКАРЕНКO
К вопросу о теоретической сущности судебной экспертизы случаев электротравмирования

Е.И. МИХЕЕВА, М.Л. МИХЕЕВА
Системно-интегративный подход к изучению психической деятельности несовершеннолетних подэкспертных в контексте проблематики судебно-психологической экспертизы

Артем РИПЕНКО
Рассмотрение земельных споров в судах Украины на основании заключений судебных экспертов

Д.В. САФИЯН
Проблематика внедрения энергоэффективных технологий в строительной сфере украины с учётом отечественных и зарубежных строительных материалов

Д. В. ВИТЕР
Использование знаний судебного эксперта при расследовании преступлений в сфере финансирования социальных целевых программ

Татьяна ДУДЧАК
Возможности установления различных фактов при исследовании электрографических копий подписей и оттисков печатей на примерах выполненных экспертиз

Copyright © 1990-2020. Правовой журнал «Legea si Viata».

Яндекс.Метрика