ISSN 1810-309X

Октябрь 2018 года №10

Загрузить номер одним файлом

Gheorghe COSTACHI, Daniela COZMA
Răspunderea penală a judecătorului din românia pentru infracțiuni contra justiției

Angelina TĂLĂMBUȚĂ
Noțiunea și caracterele juridice privind contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă

Octavian MARIAN
Reflecții asupra mecanismului statal de garantare și protecție a Drepturilor Omului

Vadim PRISACARI
Interferențe teoreticopractice privind calificarea infracțiunilor

Mariana NISTOR
Cadrul juridic de reglementare a problematicii egalității de gen în Dreptul muncii

Dumitru BARBUȚA
Analiza juridico-penală a infracţiunii de delapidare a averii străine

Alexandru CICALA
Considerațiuni generale privind personalitatea victimelor infracțiunii de provocare ilegală a avortului

Igor SOROCEANU
Terorismul international – factor de risc în adresa securității naționale

Борис СОСНА, Ремус МОРОЗ
Админи-стративный Кодекс Республики Молдова требует важных изменений

Юрий МИХАЛАКЕ, Ольга ТАТАР
Правовые основы непоименованных договоров (Отдельные виды договоров)

Petru RAILEAN
Recenzie asupra monografiei „Participarea cetățenilor la exercitarea puterii de stat”/ „Участие граждан в осуществление государственной власти”. Chișinău, 2018. Autori: COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar și SULTANOV Rahim, doctor în drept

Copyright © 1990-2019. Правовой журнал «Legea si Viata».

Яндекс.Метрика